Truy cập nội dung luôn
Việt Nam
Số ca nhiễm
369
Đang điều trị
22
Khỏi
347
Tử vong
0
Thế giới
Tổng ca nhiễm
12.192.761
Đang nhiễm
4.549.997
Khỏi
7.090.230
Tử vong
552.534
Tỉnh, Thành phố Số ca nhiễm Đang điều trị Khỏi Tử vong
Hà Nội 121 2 119 0
Hồ Chí Minh 62 1 61 0
Thái Bình 30 0 30 0
Bạc Liêu 21 0 21 0
Vĩnh Phúc 19 0 19 0
Thanh Hóa 17 14 3 0
Ninh Bình 13 0 13 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 9 2 7 0
Bình Thuận 9 0 9 0
Quảng Ninh 9 0 9 0
Đà Nẵng 6 0 6 0
Đồng Tháp 6 1 5 0
Quảng Nam 5 2 3 0
Hưng Yên 5 0 5 0
Hà Nam 4 0 4 0
Bắc Giang 4 0 4 0
Hà Tĩnh 4 0 4 0
Tây Ninh 4 0 4 0
Hải Dương 4 0 4 0
Thừa Thiên Huế 2 0 2 0
Cần Thơ 2 0 2 0
Trà Vinh 2 0 2 0
Ninh Thuận 2 0 2 0
Lào Cai 2 0 2 0
Khánh Hòa 1 0 1 0
Bến Tre 1 0 1 0
Bắc Ninh 1 0 1 0
Thái Nguyên 1 0 1 0
Lai Châu 1 0 1 0
Đồng Nai 1 0 1 0
Hà Giang 1 0 1 0
Bệnh nhân Tuổi Giới tính Địa điểm Tình trạng Quốc tịch
BN369 30 Nữ Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN368 36 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN367 26 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN366 0 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN365 36 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN364 29 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN363 33 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN362 34 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN361 32 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN360 34 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN359 35 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN358 56 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN357 55 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN356 42 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN355 43 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN354 48 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN353 31 Nam Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN352 30 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN351 46 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN350 36 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN349 12 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN348 39 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN347 6 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN346 6 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN345 39 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN344 52 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN343 27 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN342 41 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN341 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN340 33 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN339 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN338 38 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN337 25 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN336 29 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN335 24 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN334 29 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN333 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN332 18 Nam Đồng Tháp Đang điều trị Việt Nam
BN331 47 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN330 28 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN329 22 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN328 1 Nam Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN327 31 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN326 20 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN325 34 Nữ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN324 18 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN323 19 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN322 39 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN321 44 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN320 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN319 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN318 41 Nữ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN317 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN316 19 Nam Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN315 39 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN314 62 Nữ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN313 28 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN312 50 Nữ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN311 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN310 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN309 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN308 42 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN307 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN306 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN305 36 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN304 47 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN303 48 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN302 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN301 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN300 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN299 35 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN298 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN297 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN296 45 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN295 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN294 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN293 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN292 27 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN291 24 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN290 40 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN289 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN288 32 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN287 28 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN286 23 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN285 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN284 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN283 20 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN282 37 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN281 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN280 29 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN279 20 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN278 50 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN277 22 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN276 36 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN275 33 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN274 0 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN273 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN272 58 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN271 37 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN270 22 Nữ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN269 23 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN268 16 Nữ Hà Giang Khỏi Việt Nam
BN267 46 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN266 36 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN265 26 Nam Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN264 24 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN263 45 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN262 26 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN261 60 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN260 35 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN259 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN258 47 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN257 15 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN256 52 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN255 29 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN254 51 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN253 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN252 6 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN251 64 Nam Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN250 50 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN249 55 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN248 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN247 28 Nam Đồng Nai Khỏi Việt Nam
BN246 33 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN245 21 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN244 44 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN243 47 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN242 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN241 20 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN240 29 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN239 71 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN238 17 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN237 64 Nam Hà Nội Khỏi Thụy Điển
BN236 26 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN235 25 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN234 69 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN233 24 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN232 67 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN231 57 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN230 28 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN229 30 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN228 29 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN227 32 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN226 22 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN225 35 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN224 39 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN223 29 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN222 22 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN221 24 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN220 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN219 59 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN218 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN217 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN216 48 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN215 31 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN214 45 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN213 40 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN212 35 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN211 23 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN210 26 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN209 55 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN208 38 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN207 49 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN206 48 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN205 41 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN204 10 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN203 35 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN202 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN201 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN200 61 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN199 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN198 53 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN197 41 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN196 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN195 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN194 42 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN193 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN192 21 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN191 36 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN190 49 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN189 46 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN188 44 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN187 30 Nam Hà Nội Khỏi Hoa Kỳ
BN186 52 Nữ Hà Nội Khỏi Pháp
BN185 38 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN184 42 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN183 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN182 19 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN181 33 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN180 27 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN179 62 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN178 44 Nữ Thái Nguyên Khỏi Việt Nam
BN177 49 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN176 38 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN175 57 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN174 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN173 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN172 35 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN171 19 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN170 27 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN169 47 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN168 35 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN167 20 Nữ Hà Nội Khỏi Đan Mạch
BN166 25 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN165 58 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN164 23 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN163 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN162 63 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN161 88 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN160 30 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN159 33 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN158 45 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN157 31 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN156 21 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN155 21 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN154 23 Nữ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN153 60 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN152 27 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN151 45 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN150 55 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN149 40 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN148 58 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN147 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN146 17 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN145 34 Nam Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN144 22 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN143 58 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN142 26 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN141 29 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN140 21 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN139 24 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN138 23 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN137 36 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN136 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN135 27 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN134 10 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN133 66 Nữ Lai Châu Khỏi Việt Nam
BN132 25 Nữ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN131 23 Nam Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN130 30 Nam Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN129 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN128 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN127 23 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN126 28 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN125 22 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN124 52 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN123 17 Nữ Bến Tre Khỏi Việt Nam
BN122 24 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN121 58 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN120 27 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Canada
BN119 29 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN118 23 Nữ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN117 30 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN116 29 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN115 44 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN114 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN113 18 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN112 30 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN111 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN110 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN109 42 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN108 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN107 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN106 20 Nữ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN105 35 Nữ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN104 33 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN103 22 Nam Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN102 9 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN101 26 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN100 55 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN99 29 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN98 34 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN97 34 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN96 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN95 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN94 64 Nữ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN93 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN92 21 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN91 43 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN90 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN89 22 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN88 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN87 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN86 54 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN85 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN84 21 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN83 50 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN82 16 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN81 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN80 18 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN79 48 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN78 22 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN77 25 Nữ Bắc Ninh Khỏi Việt Nam
BN76 52 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN75 40 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN74 23 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN73 11 Nam Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN72 25 Nữ Hà Nội Khỏi Pháp
BN71 19 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN70 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN69 30 Nam Hà Nội Khỏi Đức
BN68 41 Nam Đà Nẵng Khỏi Hoa Kỳ
BN67 36 Nam Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN66 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN65 28 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN64 36 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN63 20 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN62 18 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN61 42 Nam Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN60 29 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN59 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN58 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN57 66 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN56 30 Nam Hà Nội Khỏi Vương quốc Anh
BN55 35 Nam Hà Nội Khỏi Đức
BN54 33 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Lát-vi-a
BN53 53 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Séc
BN52 24 Nữ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN51 22 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN50 50 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN49 71 Nam Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN48 31 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN47 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN46 30 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN45 25 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN44 13 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN43 47 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN42 28 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN41 59 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN40 2 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN39 25 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN38 28 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN37 37 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN36 64 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN35 29 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN34 51 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN33 58 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN32 24 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN31 49 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN30 66 Nữ Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN29 58 Nam Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN28 74 Nam Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN27 67 Nam Lào Cai Khỏi Vương quốc Anh
BN26 50 Nữ Lào Cai Khỏi Ai-xơ-len
BN25 70 Nữ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN24 69 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN23 66 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN22 60 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN21 61 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN20 28 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN19 64 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN18 27 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN17 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN16 50 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN15 0 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN14 55 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN13 29 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN12 16 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN11 49 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN10 42 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN9 30 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN8 29 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN7 73 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN6 25 Nữ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN5 23 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN4 29 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN3 25 Nữ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN2 28 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc
BN1 66 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh COVID-19

Thứ năm, 02/07/2020 19:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.


Diễn biến dịch Diễn biến dịch

 • 17:59 06/07/2020

  Nam phi công người Anh (BN91) được công bố khỏi bệnh: Đến 18h ngày 6/7, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN 91(43 tuổi, nam, phi công người Anh) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Căn cứ kết luận Hội chẩn Quốc gia ngày 3/7, BN91 được chính thức công bố khỏi bệnh COVID-19, bệnh nhân có thể ra viện và không cần cách ly. Tuy nhiên bệnh nhân còn tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể hồi hương trên chuyến bay thương mại ngày 12/7.


 • 18:00 06/07/2020

  THÔNG BÁO VỀ 14 CA MẮC MỚI COVID-19 (BN356 - BN369): Các ca đều nhập cảnh vào Việt Nam ngày 3/7 từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VJ5967 và được cách ly tập trung ngay tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Cụ thể: CA BỆNH 356 (BN356): bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. CA BỆNH 357 (BN357): bệnh nhân nam, 55 tuổi, có địa chỉ tại Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. CA BỆNH 358 (BN358): bệnh nhân nam, 56 tuổi, có địa chỉ tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. CA BỆNH 359 (BN359): bệnh nhân nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Chương Mỹ, Hà Nội. CA BỆNH 360 (BN360): bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa. CA BỆNH 361 (BN361): bệnh nhân nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại Phủ Túc, Krông Pa, Gia Lai. CA BỆNH 362 (BN362): bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định. CA BỆNH 363 (BN363): bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại Thái Học, Bình Giang, Hải Dương. CA BỆNH 364 (BN364): bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị. CA BỆNH 365 (BN365): bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa. CA BỆNH 366 (BN366): bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ. CA BỆNH 367 (BN367): bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. CA BỆNH 368 (BN368): bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. CA BỆNH 369 (BN369): bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại Vị Thanh, Hậu Giang.


 • 17:59 27/06/2020

  THÔNG BÁO VỀ CA BỆNH 354 - 355: BN354 (nữ), 48 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. BN355 (nữ), 43 tuổi, có địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Ngày 18/06/2020, cả 2 phụ nữ này từ Kuwait về Việt Nam, được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 26/6/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, không lây ra cộng đồng.


 • 18:03 26/06/2020

  THÔNG BÁO VỀ CA BỆNH 353 (BN353): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 24/06/2020, hành khách này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674. Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 26/6/2020, được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.


Xem thêm

THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN

Khu vực bạn ở thế nào?
Đường dây nóng
19009095
19003228

Video Hướng dẫn chính thức của bộ y tế Video Hướng dẫn chính thức của bộ y tế

Xem thêm

Điều cần biết Điều cần biết

Xem thêm

Khuyến cáo Khuyến cáo


Dịch COVID-19: Đi biển có an toàn?
Thứ hai, 15/06/2020, 17:31Xem thêm

Hỗ trợ trong ngành Hỗ trợ trong ngành

Xem thêm

Hỗ trợ người dân Hỗ trợ người dân

Tin tức Tin tức

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Chỉ còn 15 người dương tính với COVID-19

Trong khi tình hình thế giới dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tại khu vực ASEAN, có 5 nước ghi nhận các ca mắc mới và 2 nước có ca tử vong do COVID-19. Indonesia đứng đầu khu vực về số ca mắc và tử vong, Philippines trải qua ngày thứ 4 liên tiếp có số ca mắc theo ngày cao nhất khu vực. Các nước còn lại trong đó có Việt Nam hiện tại đang kiểm soát tốt dịch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại. Việt Nam hiện chỉ còn 15 ca dương tính với COVID-19.

Thứ năm, 09/07/2020 09:33

Liên kết Liên kết