• 17:53 05/08/2020 Khánh Hòa

  Công văn số 7820/UBND-KGVX

  V/V tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh

  Hiệu lực từ: 04/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 18:37 03/08/2020 Đồng Nai

  Công văn số 9026/UBND-KGVX

  Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  Hiệu lực từ: 03/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 17:48 03/08/2020 Khánh Hòa

  Công văn số 7766/UBND-KGVX

  V,V triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone

  Hiệu lực từ: 03/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:41 02/08/2020 Quảng Nam

  Quyết định số 2092/QĐ-UBND

  Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình

  Hiệu lực từ: 02/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:41 02/08/2020 Quảng Nam

  Quyết định số 2093/QĐ-UBND

  Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn

  Hiệu lực từ: 02/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:26 02/08/2020 Thái Bình

  Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND

  Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

  Hiệu lực từ: 01/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:19 02/08/2020 Đồng Nai

  Thông báo số 8962/TB-UBND

  Về việc tạm ngưng tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh và tạm ngưng chào cờ vào lúc 7sáng thứ  Hai hàng tuần trên địa bàn tỉnh

  Hiệu lực từ: 02/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:08 02/08/2020 Đắk Lắk

  Công văn số 6743/UBND-KGVX

  Về việc thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 

  Hiệu lực từ: 02/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 21:49 01/08/2020 Quảng Nam

  Công văn 4387 /UBND-KGVX

  V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

  Hiệu lực từ: 01/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 20:55 01/08/2020 Đồng Nai

  Văn bản số 8961/UBND-KGVX

  Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

  Hiệu lực từ: 31/07/2020

  Xem chi tiết tại: Link