Truy cập nội dung luôn

Hỗ trợ người dân Hỗ trợ người dân

Gửi câu hỏi

Là nơi người dân có thể hỏi và phản ánh các vấn đề liên quan tới dịch đến Bộ Y tế

Tra cứu hướng dẫn

Nơi người dân có thể hỏi và phản ánh các vấn đề liên quan tới dịch, Bộ Y tế sẽ trả lời và các câu trả lời được lưu lại thành một kho tri thức dễ dàng tìm kiếm.


Tìm kiếm địa điểm hỗ trợ

Là tiện ích bản đồ sử dụng VMAP.vn một sản phẩm của Đề án tri thức Việt số hóa nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm các địa điểm hỗ trợ dịch

Trắc nghiệm 

Là các trắc nghiệm nhanh giúp người dùng nâng cao nhận thức và tri thức về dịch và các biện pháp phòng tránh.


Công cụ chống tin giả …

Công cụ chống tin giả …

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Khu vực bạn ở thế nào?
Đường dây nóng
19009095
19003228