null Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhân dân Việt Nam - hai chữ TUYỆT VỜI

(Thứ tư, 17/06/2020 00:01)

Ngoài sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, lực lượng vũ trang nhân dân thì Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19 là nhờ những người dân mà như đánh giá của bạn bè quốc tế là rất tuyệt vời.