null Khuyến cáo của Bộ Y tế về thực hành an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh do virus nCoV

(Thứ sáu, 07/02/2020 11:15)

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mình.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mình.

Về thực hành an toàn thực phẩm: