null Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bằng cách nào?

(Thứ năm, 12/03/2020 14:52)

Hãy thực hiện các khuyến cáo hữu ích dưới đây của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, bạn sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19; góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

 

BỘ Y TẾ/ TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM