null Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới

(Thứ bảy, 01/08/2020 23:01)

Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
 
 
BỘ Y TẾ/TTXVN