null Bộ Y tế xây dựng infographic khuyến cáo phòng chống COVID-19 bằng tiếng Hàn

(Thứ tư, 04/03/2020 11:26)

Bộ Y tế xây dựng các tài liệu truyền thông bằng tiếng Hàn để truyền thông rộng rãi đến cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan để truyền tải trên truyền hình thang máy, màn hình led công đồng và gửi cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế của các tỉnh/thành phố sử dụng tài liệu này để thực hiện cung cấp thông tin trên địa bàn.
 
Các infogaphic này gồm khuyến cáo phòng bệnh, Hướng dẫn đeo khẩu trang; Các bước rửa tay thường quy; Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú
 
Bộ Y tế