• 09:25 21/08/2020 Đà Nẵng

  Công văn 5527/UBND-VHXH

  V/v đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các hoạt động từ thiện

  Hiệu lực từ: 19/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 15:00 20/08/2020 Quảng Nam

  Công văn số 4793/UBND-KGVX

  V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

  Hiệu lực từ: 19/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 09:30 20/08/2020 Đà Nẵng

  Công văn số 5552/UBND-ĐTĐT

  V/v triển khai thi công các dự án trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách XH để phòng, chống dịch COVID - 19

  Hiệu lực từ: 19/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 09:00 20/08/2020 Hà Nội

  Thông báo số 14/TB-BCĐ

  Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 55)

  Hiệu lực từ: 19/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 10:00 19/08/2020 Quảng Ngãi

  Công văn số 3839/UBND-KGVX

  Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

  Hiệu lực từ: 18/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 09:00 19/08/2020 Hải Dương

  Công văn số 3010/UBND-VP

  Về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý và các cơ sở BTXH

  Hiệu lực từ: 18/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 17:28 18/08/2020 Hà Nội

  Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND

  Về việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh Covid-19 ra diện rộng trên địa bàn Thành phố

  Hiệu lực từ: 18/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 20:06 16/08/2020 Hải Dương

  Thông báo số 371/TB-UBND

  V/v áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phong, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

  Hiệu lực từ: 16/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 17:55 09/08/2020 Khánh Hòa

  Công điện số 06/CĐ-CTUBND

  V/v triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

  Hiệu lực từ: 09/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link
 • 15:56 07/08/2020 Hà Nội

  Thông báo số 2792-TB/TU

  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48)

  Hiệu lực từ: 06/08/2020

  Xem chi tiết tại: Link