Bộ Y tế

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Đường dây nóng
19009095

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Việt Nam
Số ca nhiễm
14.232
Đang điều trị
8.397
Khỏi
5.759
Tử vong
72
Thế giới
Tổng ca nhiễm
180.584.063
Đang nhiễm
11.394.262
Khỏi
165.278.168
Tử vong
3.911.633
Ảnh đại diện mục thông tin chỉ đạo

WHO sẽ cử chuyên gia giúp Việt Nam sản xuất vaccine

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ cử các chuyên gia vào Việt Nam hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
Việt Nam
Số ca nhiễm
14.232
Đang điều trị
8.397
Khỏi
5.759
Tử vong
72

Thế giới
Tổng ca nhiễm
180.584.063
Đang nhiễm
11.394.262
Khỏi
165.278.168
Tử vong
3.911.633
BN14127 - 47 tuổi

Phú Yên I Đang điều trịI Việt Nam


BN14232 - 38 tuổi

Nghệ An I Đang điều trịI Việt Nam


BN14231 - 47 tuổi

Nghệ An I Đang điều trịI Việt Nam


BN14230 - 57 tuổi

Nghệ An I Đang điều trịI Việt Nam


BN14229 - 60 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14228 - 29 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14227 - 25 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14226 - 34 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14225 - 24 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14224 - 1 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14223 - 66 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14222 - 36 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14221 - 21 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14220 - 26 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14219 - 21 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14218 - 31 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14217 - 38 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14216 - 20 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14215 - 25 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14214 - 35 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14213 - 33 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14212 - 50 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14211 - 39 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14210 - 32 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14209 - 19 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14208 - 29 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14207 - 35 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14206 - 42 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14205 - 28 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14204 - 27 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14203 - 36 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14202 - 35 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14201 - 37 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14200 - 36 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14199 - 43 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14198 - 29 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14197 - 27 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14196 - 29 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14195 - 25 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14194 - 20 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14193 - 33 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14192 - 36 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14191 - 27 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14190 - 31 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14189 - 22 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14188 - 37 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14187 - 14 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14186 - 10 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14185 - 23 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14184 - 18 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14183 - 26 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14182 - 54 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14181 - 11 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14180 - 45 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14179 - 2 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14178 - 48 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14177 - 79 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14176 - 47 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14175 - 19 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14174 - 50 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14173 - 2 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14172 - 6 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14171 - 40 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14170 - 61 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14169 - 3 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14168 - 35 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14167 - 4 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14166 - 31 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14165 - 29 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14164 - 3 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14163 - 54 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14162 - 12 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14161 - 1 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14160 - 2 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14159 - 6 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14158 - 48 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14157 - 46 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14156 - 47 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14155 - 16 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14154 - 24 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14153 - 37 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14152 - 49 tuổi

Tiền Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN14151 - 19 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14150 - 19 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN14149 - 33 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14148 - 9 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14147 - 81 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14146 - 65 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14145 - 3 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14144 - 38 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14143 - 61 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14142 - 62 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14141 - 72 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14140 - 70 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14139 - 55 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14138 - 60 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14137 - 40 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14136 - 66 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14135 - 58 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


BN14134 - 61 tuổi

Đà Nẵng I Đang điều trịI Việt Nam


Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Bệnh nhân Tuổi Địa điểm Tình trạng Quốc tịch
BN14127 47 Phú Yên Đang điều trị Việt Nam
BN14232 38 Nghệ An Đang điều trị Việt Nam
BN14231 47 Nghệ An Đang điều trị Việt Nam
BN14230 57 Nghệ An Đang điều trị Việt Nam
BN14229 60 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14228 29 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14227 25 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14226 34 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14225 24 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14224 1 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14223 66 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14222 36 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14221 21 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14220 26 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14219 21 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14218 31 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14217 38 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14216 20 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14215 25 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14214 35 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14213 33 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14212 50 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14211 39 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14210 32 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14209 19 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14208 29 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14207 35 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14206 42 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14205 28 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14204 27 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14203 36 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14202 35 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14201 37 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14200 36 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14199 43 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14198 29 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14197 27 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14196 29 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14195 25 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14194 20 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14193 33 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14192 36 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14191 27 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14190 31 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14189 22 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14188 37 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14187 14 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14186 10 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14185 23 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14184 18 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14183 26 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14182 54 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14181 11 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14180 45 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14179 2 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14178 48 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14177 79 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14176 47 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14175 19 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14174 50 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14173 2 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14172 6 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14171 40 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14170 61 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14169 3 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN14168 35 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14167 4 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14166 31 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14165 29 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14164 3 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14163 54 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14162 12 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14161 1 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14160 2 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14159 6 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14158 48 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14157 46 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14156 47 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14155 16 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14154 24 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14153 37 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14152 49 Tiền Giang Đang điều trị Việt Nam
BN14151 19 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN14150 19 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN14149 33 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14148 9 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14147 81 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14146 65 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14145 3 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14144 38 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14143 61 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14142 62 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14141 72 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14140 70 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14139 55 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14138 60 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14137 40 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14136 66 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14135 58 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN14134 61 Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Diễn biến dịch

 • Icon diễn biến dịch

  18:30 24/06/2021

  THÔNG BÁO VỀ 116 CA MẮC MỚI (BN14117-BN14232)

  Ghi nhận trong nước tại Hồ Chí Minh (61), Đà Nẵng (20), Tiền Giang (9), Phú Yên ( 8 ), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Nghệ An (5), Thái Bình (1), Hải Phòng (1); trong đó 105 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 75 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

  - 5 CA BỆNH (BN14117-BN14118, BN14230-BN14232) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An; trong khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
   
  - 1 CA BỆNH (BN14119) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, là F1 của BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP. Hải Phòng. 
   
  - 8 CA BỆNH (BN14120-BN14127) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, là các trường hợp liên quan đến BN13960. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
   
  -  9 CA BỆNH (BN14128, BN14161-BN14168) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
   
  - 1 CA BỆNH (BN14129) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nam, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là F1 BN13952. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
   
  - 20 CA BỆNH (BN14130-BN14149) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng; trong khu vực được phong tỏa, liên quan đến BN12437. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
   
  - 2 CA BỆNH (BN14150-BN14151) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
   
  - 9 CA BỆNH (BN14152-BN14160) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang; là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, tỉnh Tiền Giang.
   
  - 61 CA BỆNH (BN14169-BN14229) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh; 55 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 5 ca liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

 • Icon diễn biến dịch

  12:20 24/06/2021

  THÔNG BÁO VỀ 127 CA MẮC MỚI (BN13990-14116)

  - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.
  - 126 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (27), Bắc Giang (16), Bắc Ninh (5), Hưng Yên (2), Thái Bình (1); trong đó 119 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

  a. 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh 

  - 1 CA BỆNH (BN13990) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 15/6/2021, từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E9631 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, TP. Hà Nội.

  b. 126 ca ghi nhận trong nước 

  - 1 CA BỆNH (BN13991) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là F1 của BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - 2 CA BỆNH (BN13992-BN13993) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: 1 ca là F1 của BN13376, 1 ca là F1 của BN13632, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

  - 16 CA BỆNH (BN13994-BN14003, BN14009-BN14011, BN14114-BN14116) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - 5 CA BỆNH (BN14004-BN14008) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - 27 CA BỆNH (BN14012-BN14038) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 19 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 7 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 1 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - 75 CA BỆNH (BN14039-BN14113) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 21 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 47 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm

Hỗ trợ người dân

Đường dây nóng
19009095

Ứng dụng công nghệ thông tin

Các bệnh viện tiếp nhận và điều trị COVID-19

Diễn biến dịch thế giới

Hỏi - đáp, phản ánh

Liên kết

Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
Sức khỏe đời sống
Gia đình - Báo điện tử gia đình và xã hội
An toàn Covid-19
Hỗ trợ người cứu trợ