Truy cập nội dung luôn
Việt Nam
Số ca nhiễm
883
Đang điều trị
457
Khỏi
409
Tử vong
17
Thế giới
Tổng ca nhiễm
20.785.705
Đang nhiễm
6.352.685
Khỏi
13.681.480
Tử vong
751.540
Tỉnh, Thành phố Số ca nhiễm Đang điều trị Khỏi Tử vong
Đà Nẵng 301 276 11 14
Hà Nội 150 29 121 0
Quảng Nam 84 77 5 2
Hồ Chí Minh 72 10 62 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 37 13 24 0
Thái Bình 31 1 30 0
Bạc Liêu 25 1 24 0
Ninh Bình 23 5 18 0
Vĩnh Phúc 19 0 19 0
Thanh Hóa 18 2 16 0
Quảng Ninh 11 0 11 0
Bắc Giang 10 6 4 0
Bình Thuận 9 0 9 0
Nam Định 7 4 3 0
Quảng Ngãi 7 5 2 0
Đồng Tháp 6 0 6 0
Hoà Bình 6 2 4 0
Khánh Hòa 6 5 1 0
Quảng Trị 6 5 0 1
Hà Nam 5 1 4 0
Hải Dương 5 0 5 0
Hưng Yên 5 0 5 0
Tây Ninh 4 0 4 0
Lạng Sơn 4 4 0 0
Hà Tĩnh 4 0 4 0
Trà Vinh 4 2 2 0
Đắk Lắk 3 3 0 0
Đồng Nai 3 2 1 0
Hải Phòng 3 3 0 0
Cần Thơ 2 0 2 0
Ninh Thuận 2 0 2 0
Thừa Thiên Huế 2 0 2 0
Lào Cai 2 0 2 0
Lai Châu 1 0 1 0
Bắc Ninh 1 0 1 0
Kiên Giang 1 1 0 0
Thái Nguyên 1 0 1 0
Cà Mau 1 0 1 0
Hà Giang 1 0 1 0
Bến Tre 1 0 1 0
Bệnh nhân Tuổi Giới tính Địa điểm Tình trạng Quốc tịch
BN883 83 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN882 51 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN881 40 Nữ Bạc Liêu Đang điều trị Việt Nam
BN880 46 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN879 33 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN878 30 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN877 41 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN876 51 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN875 26 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN874 56 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN873 77 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN872 56 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN871 59 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN870 35 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN869 83 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN868 58 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN867 63 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN866 33 Nam Hải Phòng Đang điều trị Việt Nam
BN865 33 Nam Hải Phòng Đang điều trị Việt Nam
BN864 36 Nữ Hải Phòng Đang điều trị Việt Nam
BN863 52 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN862 66 Nữ Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN861 36 Nữ Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN860 55 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN859 47 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN858 55 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN857 26 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN856 30 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN855 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN854 70 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN853 14 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN852 40 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN851 67 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN850 55 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN849 39 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN848 78 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN847 44 Nam Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN846 17 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN845 28 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN844 31 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN843 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN842 8 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN825 60 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN841 11 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN840 36 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN839 60 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN838 47 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN837 56 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN836 13 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN835 26 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN834 0 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN833 29 Nữ Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN832 37 Nam Quảng Trị Tử vong Việt Nam
BN831 0 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN830 15 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN829 49 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN828 61 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN827 56 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN826 28 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN824 52 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN823 43 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN822 57 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN821 67 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN820 85 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN819 84 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN818 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN817 43 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN816 39 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN815 26 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN814 15 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN813 35 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN812 63 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN811 33 Nữ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN810 21 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN809 55 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN808 28 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN807 25 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN806 38 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN805 40 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN804 40 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN803 13 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN802 63 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN801 41 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN800 65 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN799 58 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN798 16 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN797 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN796 56 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN795 55 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN794 2 Nam Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN793 58 Nam Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN792 25 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN791 45 Nam Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN790 17 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN789 33 Nữ Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN788 38 Nam Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN787 51 Nữ Quảng Ngãi Đang điều trị Việt Nam
BN786 45 Nam Quảng Ngãi Đang điều trị Việt Nam
BN785 42 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN784 50 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN783 17 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN782 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN781 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN780 9 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN779 20 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN778 48 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN777 62 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN776 62 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN775 26 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN774 63 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN773 37 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN772 65 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN771 0 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN770 48 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN769 30 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN768 54 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN767 71 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN766 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN765 76 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN764 67 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN763 46 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN762 23 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN761 83 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN760 62 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN759 64 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN758 36 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN757 70 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN756 35 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN755 73 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN754 50 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN753 74 Nam Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN752 30 Nữ Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN751 45 Nam Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN750 28 Nam Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN749 27 Nữ Quảng Trị Đang điều trị Việt Nam
BN748 54 Nữ Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN747 27 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN746 31 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN745 26 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN744 7 Nữ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN743 28 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN742 69 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN741 23 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN740 58 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN739 53 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN738 49 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN737 47 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN736 39 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN735 47 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN734 29 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN733 49 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN732 52 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN731 36 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN730 59 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN729 51 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN728 66 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN727 31 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN726 1 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN725 47 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN724 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN723 56 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN722 28 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN721 26 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN720 30 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN719 28 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN 718 67 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN717 44 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN716 43 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN715 42 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN714 42 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN713 38 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN712 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN711 24 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN710 76 Nam Quảng Ngãi Đang điều trị Việt Nam
BN709 28 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN708 38 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN707 50 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN706 57 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN705 59 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN704 51 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN703 40 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN702 63 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN701 72 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN700 45 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN699 75 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN698 51 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN697 50 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN696 51 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN695 42 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN694 27 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN693 60 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN692 2 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN691 19 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN690 19 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN689 50 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN688 51 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN687 38 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN686 66 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN685 1 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN684 56 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN683 68 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN682 75 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN681 72 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN680 39 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN679 44 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN678 38 Nữ Lạng Sơn Đang điều trị Việt Nam
BN677 10 Nữ Lạng Sơn Đang điều trị Việt Nam
BN676 13 Nam Lạng Sơn Đang điều trị Việt Nam
BN675 41 Nam Lạng Sơn Đang điều trị Việt Nam
BN674 57 Nữ Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN673 34 Nam Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN672 37 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN671 33 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN670 50 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN669 50 Nam Đồng Nai Đang điều trị Việt Nam
BN668 35 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN667 38 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN666 93 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN665 22 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN664 12 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN663 12 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN662 45 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN661 83 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN660 32 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN659 48 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN658 52 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN657 48 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN656 54 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN655 8 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN654 40 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN653 34 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN652 38 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN651 67 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN650 38 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN649 51 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN648 48 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN647 68 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN646 30 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN645 67 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN644 35 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN643 64 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN642 50 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN641 20 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN640 38 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN639 32 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN638 23 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN637 25 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN636 67 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN635 78 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN634 54 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN633 43 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN632 68 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN631 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN630 54 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN629 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN628 43 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN627 46 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN626 38 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN625 51 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN624 69 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN623 83 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN622 39 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN621 60 Nữ Quảng Ngãi Đang điều trị Việt Nam
BN620 44 Nữ Hà Nam Đang điều trị Việt Nam
BN619 26 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN618 47 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN617 31 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN616 34 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN615 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN614 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN613 29 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN612 25 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN611 30 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN610 30 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN609 31 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN608 64 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN607 56 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN606 40 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN605 52 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN604 51 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN603 21 Nam Khánh Hòa Đang điều trị Việt Nam
BN602 14 Nam Đắk Lắk Đang điều trị Việt Nam
BN601 41 Nữ Đắk Lắk Đang điều trị Việt Nam
BN600 7 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN599 9 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN598 8 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN597 39 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN596 23 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN595 50 Nữ Đồng Nai Đang điều trị Việt Nam
BN594 68 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN593 75 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN592 100 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN591 63 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN590 40 Nam Quảng Ngãi Đang điều trị Việt Nam
BN589 42 Nam Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN588 25 Nam Hoà Bình Đang điều trị Việt Nam
BN587 24 Nam Hoà Bình Đang điều trị Việt Nam
BN586 33 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN585 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN584 23 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN583 33 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN582 58 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN581 24 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN580 46 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN579 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN578 86 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN577 73 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN576 32 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN575 82 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN574 68 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN573 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN572 43 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN571 36 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN570 36 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN569 35 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN568 26 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN567 49 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN566 59 Nam Thái Bình Đang điều trị Việt Nam
BN565 75 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN564 36 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN563 41 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN562 53 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN561 19 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN560 26 Nữ Trà Vinh Đang điều trị Việt Nam
BN559 29 Nữ Trà Vinh Đang điều trị Việt Nam
BN558 72 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN557 2 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN556 29 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN555 33 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN554 37 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN553 25 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN552 78 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN551 35 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN550 75 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN549 55 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN548 37 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN547 52 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN514 36 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN546 28 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN545 31 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN544 33 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN543 30 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN542 45 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN541 55 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN540 48 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN539 35 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN538 30 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN537 37 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN536 23 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN535 29 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN534 42 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN533 35 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN532 55 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN531 32 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN530 38 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN529 35 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN528 28 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN527 53 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN526 50 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN525 90 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN524 86 Nữ Quảng Nam Tử vong Việt Nam
BN522 68 Nam Quảng Nam Tử vong Việt Nam
BN523 63 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN521 15 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN520 51 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN519 40 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN518 61 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN517 55 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN516 45 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN515 23 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN513 27 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN512 30 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN511 30 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Việt Nam
BN510 57 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN509 46 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN508 31 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN507 57 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN506 69 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN505 57 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN504 51 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN503 29 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN502 60 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN501 58 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN500 41 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN499 68 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN498 46 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN497 68 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN496 65 Nam Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN495 30 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN494 41 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN493 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN492 27 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN491 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN490 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN489 71 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN488 67 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN487 66 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN486 64 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
(BN485 55 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN484 61 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN483 37 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN482 82 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN481 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN480 59 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN479 87 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN478 80 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN477 56 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN476 27 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN475 83 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN474 68 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN473 38 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN472 51 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN471 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN470 67 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN469 52 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN468 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN467 42 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN466 64 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN465 29 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN464 69 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN463 45 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN462 53 Nam Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN461 45 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN460 49 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN459 76 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN458 38 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN457 70 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN456 57 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN455 32 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN454 65 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN453 56 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN452 52 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN451 36 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN450 46 Nữ Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN449 57 Nam Hồ Chí Minh Đang điều trị Hoa Kỳ
BN448 21 Nữ Đắk Lắk Đang điều trị Việt Nam
BN447 23 Nam Hà Nội Đang điều trị Việt Nam
BN446 39 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN445 61 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN444 19 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN443 63 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN442 55 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN441 43 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN440 41 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN439 68 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN438 56 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN437 61 Nam Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN436 66 Nam Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN435 29 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN434 71 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN433 67 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN432 63 Nữ Quảng Nam Đang điều trị Việt Nam
BN431 55 Nam Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN430 33 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN429 53 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN428 70 Nam Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN427 45 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN426 62 Nữ Đà Nẵng Tử vong Việt Nam
BN425 24 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN424 58 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN423 41 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN422 63 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN421 26 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN420 71 Nữ Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN419 17 Nam Quảng Ngãi Khỏi Việt Nam
BN418 61 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN417 5 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN416 57 Nam Đà Nẵng Đang điều trị Việt Nam
BN415 25 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN414 34 Nam Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN413 31 Nam Quảng Ninh Khỏi Mi-an-ma
BN412 49 Nam Nam Định Khỏi Việt Nam
BN411 30 Nữ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN410 25 Nam Nam Định Khỏi Việt Nam
BN409 37 Nữ Kiên Giang Đang điều trị Philippines
BN408 42 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN407 46 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN406 46 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN405 55 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN404 49 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Nga
BN403 55 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN402 54 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN401 24 Nữ Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN400 25 Nam Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN399 25 Nam Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN398 25 Nam Hoà Bình Khỏi Việt Nam
BN397 58 Nữ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN396 38 Nam Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN395 26 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN394 25 Nam Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN393 26 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN392 24 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN391 24 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN390 41 Nam Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN389 34 Nam Ninh Bình Đang điều trị Việt Nam
BN388 24 Nam Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN387 25 Nam Nam Định Khỏi Việt Nam
BN386 53 Nam Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN385 51 Nữ Nam Định Đang điều trị Việt Nam
BN384 27 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN383 40 Nam Quảng Ninh Khỏi Mi-an-ma
BN382 64 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN381 55 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN380 30 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN379 31 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN378 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN377 32 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN376 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN375 51 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đang điều trị Nga
BN374 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Nga
BN373 53 Nam Cà Mau Khỏi Việt Nam
BN372 31 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN371 36 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN370 29 Nam Quảng Ngãi Khỏi Serbia và Montenegro
BN369 30 Nữ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN368 36 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN367 26 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN366 0 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN365 36 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN364 29 Nam Thanh Hóa Đang điều trị Việt Nam
BN363 33 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN362 34 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN361 32 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN360 34 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN359 35 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN358 56 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN357 55 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN356 42 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN355 43 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN354 48 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN353 31 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN352 30 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN351 46 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN350 36 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN349 12 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN348 39 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN347 6 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN346 6 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN345 39 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN344 52 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN343 27 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN342 41 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN341 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN340 33 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN339 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN338 38 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN337 25 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN336 29 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN335 24 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN334 29 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN333 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Khỏi Việt Nam
BN332 18 Nam Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN331 47 Nữ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN330 28 Nữ Quảng Nam Khỏi Việt Nam
BN329 22 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN328 1 Nam Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN327 31 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN326 20 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN325 34 Nữ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN324 18 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN323 19 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN322 39 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN321 44 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN320 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN319 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN318 41 Nữ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN317 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN316 19 Nam Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN315 39 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN314 62 Nữ Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN313 28 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN312 50 Nữ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN311 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN310 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN309 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN308 42 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN307 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN306 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN305 36 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN304 47 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN303 48 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN302 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN301 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN300 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN299 35 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN298 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN297 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN296 45 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN295 26 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN294 29 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN293 30 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN292 27 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN291 24 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN290 40 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN289 25 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN288 32 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN287 28 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN286 23 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN285 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN284 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN283 20 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN282 37 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN281 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN280 29 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN279 20 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN278 50 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN277 22 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN276 36 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN275 33 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN274 0 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN273 30 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN272 58 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN271 37 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN270 22 Nữ Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN269 23 Nam Thái Bình Khỏi Việt Nam
BN268 16 Nữ Hà Giang Khỏi Việt Nam
BN267 46 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN266 36 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN265 26 Nam Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN264 24 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN263 45 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN262 26 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN261 60 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN260 35 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN259 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN258 47 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN257 15 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN256 52 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN255 29 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN254 51 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN253 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN252 6 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN251 64 Nam Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN250 50 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN249 55 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN248 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN247 28 Nam Đồng Nai Khỏi Việt Nam
BN246 33 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN245 21 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN244 44 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN243 47 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN242 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN241 20 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN240 29 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN239 71 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN238 17 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN237 64 Nam Hà Nội Khỏi Thụy Điển
BN236 26 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN235 25 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN234 69 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN233 24 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN232 67 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN231 57 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN230 28 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN229 30 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN228 29 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN227 32 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN226 22 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN225 35 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN224 39 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN223 29 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN222 22 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN221 24 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN220 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN219 59 Nữ Hưng Yên Khỏi Việt Nam
BN218 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN217 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN216 48 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN215 31 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN214 45 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN213 40 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN212 35 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN211 23 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN210 26 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN209 55 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN208 38 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN207 49 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN206 48 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN205 41 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN204 10 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN203 35 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN202 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN201 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN200 61 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN199 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN198 53 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN197 41 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN196 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN195 41 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN194 42 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN193 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN192 21 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN191 36 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN190 49 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN189 46 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN188 44 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN187 30 Nam Hà Nội Khỏi Hoa Kỳ
BN186 52 Nữ Hà Nội Khỏi Pháp
BN185 38 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN184 42 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN183 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN182 19 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN181 33 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN180 27 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN179 62 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN178 44 Nữ Thái Nguyên Khỏi Việt Nam
BN177 49 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN176 38 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN175 57 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN174 57 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN173 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN172 35 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN171 19 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN170 27 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN169 47 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN168 35 Nữ Hà Nam Khỏi Việt Nam
BN167 20 Nữ Hà Nội Khỏi Đan Mạch
BN166 25 Nữ Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN165 58 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN164 23 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN163 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN162 63 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN161 88 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN160 30 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN159 33 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN158 45 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN157 31 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN156 21 Nam Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN155 21 Nữ Bạc Liêu Khỏi Việt Nam
BN154 23 Nữ Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN153 60 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN152 27 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN151 45 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN150 55 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN149 40 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN148 58 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN147 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN146 17 Nữ Hà Tĩnh Khỏi Việt Nam
BN145 34 Nam Cần Thơ Khỏi Việt Nam
BN144 22 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN143 58 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN142 26 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN141 29 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN140 21 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN139 24 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN138 23 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN137 36 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN136 23 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN135 27 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN134 10 Nam Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN133 66 Nữ Lai Châu Khỏi Việt Nam
BN132 25 Nữ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN131 23 Nam Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN130 30 Nam Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN129 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN128 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN127 23 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN126 28 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN125 22 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN124 52 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Bra-xin
BN123 17 Nữ Bến Tre Khỏi Việt Nam
BN122 24 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN121 58 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN120 27 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Canada
BN119 29 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN118 23 Nữ Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN117 30 Nam Tây Ninh Khỏi Việt Nam
BN116 29 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN115 44 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN114 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN113 18 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN112 30 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN111 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN110 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN109 42 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN108 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN107 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN106 20 Nữ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN105 35 Nữ Trà Vinh Khỏi Việt Nam
BN104 33 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN103 22 Nam Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN102 9 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN101 26 Nữ Đồng Tháp Khỏi Việt Nam
BN100 55 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN99 29 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN98 34 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN97 34 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN96 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN95 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN94 64 Nữ Bắc Giang Khỏi Việt Nam
BN93 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN92 21 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN91 43 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Vương quốc Anh
BN90 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN89 22 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN88 25 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN87 34 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN86 54 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN85 20 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN84 21 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN83 50 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN82 16 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN81 20 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN80 18 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN79 48 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN78 22 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN77 25 Nữ Bắc Ninh Khỏi Việt Nam
BN76 52 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN75 40 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN74 23 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN73 11 Nam Hải Dương Khỏi Việt Nam
BN72 25 Nữ Hà Nội Khỏi Pháp
BN71 19 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN70 19 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN69 30 Nam Hà Nội Khỏi Đức
BN68 41 Nam Đà Nẵng Khỏi Hoa Kỳ
BN67 36 Nam Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN66 21 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN65 28 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN64 36 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN63 20 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN62 18 Nam Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN61 42 Nam Ninh Thuận Khỏi Việt Nam
BN60 29 Nam Hà Nội Khỏi Pháp
BN59 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN58 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN57 66 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN56 30 Nam Hà Nội Khỏi Vương quốc Anh
BN55 35 Nam Hà Nội Khỏi Đức
BN54 33 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Lát-vi-a
BN53 53 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Cộng hòa Séc
BN52 24 Nữ Quảng Ninh Khỏi Việt Nam
BN51 22 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN50 50 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN49 71 Nam Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN48 31 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN47 43 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN46 30 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN45 25 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN44 13 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN43 47 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN42 28 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN41 59 Nam Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN40 2 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN39 25 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN38 28 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN37 37 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN36 64 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN35 29 Nữ Đà Nẵng Khỏi Việt Nam
BN34 51 Nữ Bình Thuận Khỏi Việt Nam
BN33 58 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN32 24 Nữ Hồ Chí Minh Khỏi Việt Nam
BN31 49 Nam Quảng Nam Khỏi Vương quốc Anh
BN30 66 Nữ Thừa Thiên Huế Khỏi Vương quốc Anh
BN29 58 Nam Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN28 74 Nam Đà Nẵng Khỏi Vương quốc Anh
BN27 67 Nam Lào Cai Khỏi Vương quốc Anh
BN26 50 Nữ Lào Cai Khỏi Ai-xơ-len
BN25 70 Nữ Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN24 69 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN23 66 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN22 60 Nam Quảng Ninh Khỏi Vương quốc Anh
BN21 61 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN20 28 Nam Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN19 64 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN18 27 Nam Ninh Bình Khỏi Việt Nam
BN17 26 Nữ Hà Nội Khỏi Việt Nam
BN16 50 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN15 0 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN14 55 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN13 29 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN12 16 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN11 49 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN10 42 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN9 30 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN8 29 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN7 73 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Hoa Kỳ
BN6 25 Nữ Khánh Hòa Khỏi Việt Nam
BN5 23 Nữ Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN4 29 Nam Vĩnh Phúc Khỏi Việt Nam
BN3 25 Nữ Thanh Hóa Khỏi Việt Nam
BN2 28 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc
BN1 66 Nam Hồ Chí Minh Khỏi Trung Quốc

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thủ tướng: Phải tỉnh táo trong thực hiện mục tiêu kép

Thứ tư, 12/08/2020 20:14

Các đồng chí phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động.


Diễn biến dịch Diễn biến dịch

 • 06:00 13/08/2020

  THÔNG BÁO VỀ 03 CA MẮC MỚI (BN881-883): trong đó 02 ca ghi nhận tại Quảng Nam và 01 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. CA BỆNH 881 (BN881): Nữ, 40 tuổi, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ngày 09/8/2020 bệnh nhân từ Ả Rập - Xê Út về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5002, được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/8/2020, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. CA BỆNH 882 (BN882): Nam, 51 tuổi; thường trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 28/7/2020 từ TP. Hồ Chí Minh ra chăm sóc mẹ là BN524 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Ngày 29/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN626. Sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung Khách sạn Mỹ Sơn. Kết quả xét nghiệm ngày 12/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam. CA BỆNH 883 (BN883): Nữ, 83 tuổi; Hội An, Quảng Nam. Là mẹ của BN858. Từ ngày 9-23/7/2020 nhập viện điều trị Bệnh viện Đà Nẵng. Từ trưa ngày 23/7/2020 về nhà tại Hội An. Kết quả xét nghiệm ngày 12/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.


 • 18:00 12/08/2020

  THÔNG BÁO VỀ 14 CA MẮC MỚI (BN867-880): Trong đó 1 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 13 ca tại Đà Nẵng. CA BỆNH 867 (BN867): Nam, 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có ho, mệt mỏi. Ngày 8/8/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 9/8/2020 khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng, ngày 10/8/2020 lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính. Ngày 11/8/2020 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đều dương tính với SARS-CoV-2. CA BỆNH 868 (BN868): Nữ, 58 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 19-25/7/2020. CA BỆNH 869 (BN869): Nữ, 83 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian 04-08/7/2020 và 11-19/7/2020. CA BỆNH 870 (BN870): Nữ, 35 tuổi; ở Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN478. CA BỆNH 871 (BN871): Nữ, 59 tuổi; ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân là vợ của BN825. CA BỆNH 872 (BN872) Nam, 56 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN823 và tiếp xúc với mẹ là BN873. CA BỆNH 873 (BN873): Nữ, 77 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị và có tiếp xúc với con dâu là BN823. CA BỆNH 874 (BN874): Nữ, 56 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. Là vợ bệnh nhân BN666. CA BỆNH 875 (BN875): Nữ, 26 tuổi; Liên Chiểu, Đà Nẵng. Là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian từ ngày 15-24/7/2020 có tiếp xúc với 2 nhân viên y tế là BN435 và BN574. Các ca bệnh 868-875 (BN868-875) được lấy mẫu ngày 11/8/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. CA BỆNH 876 (BN876): Nam, 51 tuổi; ở Duy Xuyên, Quảng Nam. CA BỆNH 877 (BN877): Nam, 41 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. CA BỆNH 878 (BN878): Nam, 30 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. CA BỆNH 879 (BN879): Nam, 33 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. CA BỆNH 880 (BN880): Nam, 46 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Các ca bệnh 877-880 (BN877-880) ghi nhận tại Đà Nẵng đang được điều tra, bổ sung thông tin dịch tễ.


 • 07:30 12/08/2020

  THÔNG BÁO VỀ CA TỬ VONG THỨ 17: Bệnh nhân 431 (BN 431), nam, 55 tuổi, ở Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng. Tiền sử: đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.


 • 06:00 12/08/2020

  THÔNG BÁO VỀ 3 CA MẮC MỚI (BN864-866): Được phát hiện tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể: CA BỆNH 864 (BN864): Nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An. CA BỆNH 865 (BN865): Nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương. CA BỆNH 866 (BN866): Nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định. Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8/2020 trên chuyến bay VN331. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Ngày 11/8/2020, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.


Xem thêm

THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN

Khu vực bạn ở thế nào?
Đường dây nóng
19009095

Video Hướng dẫn chính thức của bộ y tế Video Hướng dẫn chính thức của bộ y tế

Xem thêm

Điều cần biết Điều cần biết

Xem thêm

Khuyến cáo Khuyến cáo

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 25 CỦA BỘ Y TẾ
Thứ sáu, 07/08/2020, 21:35
Xem thêm

Hỗ trợ trong ngành Hỗ trợ trong ngành

Xem thêm

Hỗ trợ người dân Hỗ trợ người dân

Tin tức Tin tức

Thêm 3 ca mắc mới COVID-19, có 2 ca tại Quảng Nam, Việt Nam có 883 bệnh nhân

Bản tin 6h sáng ngày 13/8 của Bạn Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 02 ca tại Quảng Nam và 01 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam có 883 bệnh nhân

Thứ năm, 13/08/2020 06:15

Liên kết Liên kết