Bộ Y tế

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Đường dây nóng
19009095

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Việt Nam
Số ca nhiễm
10.241
Đang điều trị
6.352
Khỏi
3.827
Tử vong
58
Thế giới
Tổng ca nhiễm
176.313.865
Đang nhiễm
12.272.317
Khỏi
160.235.872
Tử vong
3.805.676
Ảnh đại diện mục thông tin chỉ đạo

Ngày 12/6, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin phòng COVID-19 của hãng Pfizer

Ngày 12/6, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vắc xin của hãng Pfizer.

Xem thêm

Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
Việt Nam
Số ca nhiễm
10.241
Đang điều trị
6.352
Khỏi
3.827
Tử vong
58

Thế giới
Tổng ca nhiễm
176.313.865
Đang nhiễm
12.272.317
Khỏi
160.235.872
Tử vong
3.805.676
BN10241 - 40 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10240 - 47 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10239 - 30 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10238 - 7 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10237 - 57 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10236 - 51 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10235 - 38 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10234 - 28 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10233 - 19 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10232 - 49 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10231 - 21 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10230 - 46 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10229 - 5 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10228 - 41 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10227 - 24 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10226 - 52 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10225 - 45 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10224 - 2 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10223 - 45 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10222 - 49 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10221 - 8 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10220 - 44 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10219 - 38 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10218 - 32 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10217 - 24 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10216 - 31 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10215 - 34 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10214 - 30 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10213 - 23 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10212 - 32 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10211 - 41 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10210 - 28 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10209 - 38 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10208 - 33 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10207 - 35 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10206 - 20 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10205 - 72 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10204 - 74 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10203 - 22 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10202 - 27 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10201 - 45 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10200 - 70 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10199 - 5 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10198 - 13 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10197 - 41 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10196 - 18 tuổi

Hồ Chí Minh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10195 - 34 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10194 - 34 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10193 - 24 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10192 - 31 tuổi

Hà Tĩnh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10191 - 31 tuổi

Hà Tĩnh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10190 - 28 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10189 - 10 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10188 - 11 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10187 - 41 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10186 - 27 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10185 - 36 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10184 - 32 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10183 - 4 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10182 - 44 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10181 - 33 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10180 - 35 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10179 - 44 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10178 - 49 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10177 - 28 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10176 - 19 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10175 - 67 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10174 - 29 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10173 - 1 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10172 - 1 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10171 - 42 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10170 - 25 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10169 - 28 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10168 - 26 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10167 - 48 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10166 - 28 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10165 - 32 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10164 - 25 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10163 - 16 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10162 - 26 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10161 - 29 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10160 - 29 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10159 - 21 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10158 - 31 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10157 - 20 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10156 - 37 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10155 - 27 tuổi

Bắc Ninh I Đang điều trịI Việt Nam


BN10154 - 25 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10153 - 26 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10152 - 21 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10151 - 28 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10150 - 33 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10149 - 30 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10148 - 35 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10147 - 10 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10146 - 24 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10145 - 33 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10144 - 28 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10143 - 8 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


BN10142 - 18 tuổi

Bắc Giang I Đang điều trịI Việt Nam


Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Bệnh nhân Tuổi Địa điểm Tình trạng Quốc tịch
BN10241 40 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10240 47 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10239 30 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10238 7 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10237 57 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10236 51 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10235 38 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10234 28 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10233 19 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10232 49 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10231 21 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10230 46 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10229 5 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10228 41 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10227 24 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10226 52 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10225 45 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10224 2 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10223 45 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10222 49 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10221 8 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10220 44 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10219 38 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10218 32 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10217 24 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10216 31 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10215 34 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10214 30 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10213 23 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10212 32 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10211 41 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10210 28 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10209 38 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10208 33 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10207 35 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10206 20 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10205 72 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10204 74 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10203 22 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10202 27 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10201 45 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10200 70 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10199 5 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10198 13 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10197 41 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10196 18 Hồ Chí Minh Đang điều trị Việt Nam
BN10195 34 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10194 34 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10193 24 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10192 31 Hà Tĩnh Đang điều trị Việt Nam
BN10191 31 Hà Tĩnh Đang điều trị Việt Nam
BN10190 28 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10189 10 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10188 11 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10187 41 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10186 27 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10185 36 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10184 32 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10183 4 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10182 44 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10181 33 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10180 35 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10179 44 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10178 49 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10177 28 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10176 19 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10175 67 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10174 29 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10173 1 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10172 1 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10171 42 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10170 25 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10169 28 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10168 26 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10167 48 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10166 28 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10165 32 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10164 25 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10163 16 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10162 26 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10161 29 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10160 29 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10159 21 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10158 31 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10157 20 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10156 37 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10155 27 Bắc Ninh Đang điều trị Việt Nam
BN10154 25 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10153 26 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10152 21 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10151 28 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10150 33 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10149 30 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10148 35 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10147 10 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10146 24 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10145 33 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10144 28 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10143 8 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam
BN10142 18 Bắc Giang Đang điều trị Việt Nam

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Tin tức

Ảnh đại diện mục tin tức

22 trường hợp nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nghi mắc COVID-19

Thứ bảy, 12/06/2021 22:45

Hiện đã phát hiện 22 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 gồm 7 nhân viên phòng Công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng Hành chính Quản trị. Bệnh viện tạm phong toả để tiến hành điều tra, truy vết và khử khuẩn môi trường.


Xem thêm

Diễn biến dịch

 • Icon diễn biến dịch

  18:32 12/06/2021

  THÔNG BÁO VỀ 104 CA MẮC MỚI (BN10138-10241)

  - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.
  - 103 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (44), Bắc Giang (41), Bắc Ninh (16), Hà Tĩnh (2); trong đó 101 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
  - 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

  a. 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh 
  - CA BỆNH BN10186 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngày 31/05/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

  b. 103 ca ghi nhận trong nước 
  - CA BỆNH BN10138-BN10154, BN10156-BN10157, BN10161, BN10163, BN10165, BN10169, BN10171, BN10174-BN10175, BN10178-BN10185, BN10187-BN10190, BN10193-BN10195 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

  - CA BỆNH BN10155, BN10158-BN10160, BN10162, BN10164, BN10166-BN10168, BN10170, BN10172-BN10173, BN10176-BN10177, BN10196-BN10197 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 7 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - CA BỆNH BN10191-BN10192 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

  - CA BỆNH BN10198-BN10241 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

 • Icon diễn biến dịch

  12:15 12/06/2021

  THÔNG BÁO VỀ 89 CA MẮC MỚI (BN10049-10137)

  - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.
  - 88 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (10), Hà Tĩnh (3); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

  a. 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh 
  - CA BỆNH BN10108 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

  b. 88 ca ghi nhận trong nước

  - CA BỆNH BN10049-BN10051, BN10067, BN10071, BN10073, BN10075-BN10077, BN10079 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

  - CA BỆNH BN10052-BN10066, BN10068-BN10070, BN10072, BN10074, BN10078, BN10080-BN10084, BN10088-BN10107, BN10109-BN10117 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

  - CA BỆNH BN10085-BN10087 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/06/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

  - CA BỆNH BN10118-BN10137 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 12 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/06/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm

Hỗ trợ người dân

Đường dây nóng
19009095

Ứng dụng công nghệ thông tin

Các bệnh viện tiếp nhận và điều trị COVID-19

Diễn biến dịch thế giới

Hỏi - đáp, phản ánh

Liên kết

Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
Sức khỏe đời sống
Gia đình - Báo điện tử gia đình và xã hội
An toàn Covid-19
Hỗ trợ người cứu trợ